Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Steinerov bod v trojuholníku a v štvorstene

with 2 comments

Nech ABC je trojuholník. Ktorý bod  P v jeho vnútri minimalizuje \|A-P\|+\|B-P\|+\|C-P\|? Ako je to v štvorstene?

Written by Pavel Chalmovianský

December 10th, 2009 at 12:36 am

Posted in Matematika

2 Responses to 'Steinerov bod v trojuholníku a v štvorstene'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Steinerov bod v trojuholníku a v štvorstene'.

  1. Ja ten bod pozn ím pod in m n ízvom.

    Radoslav Harman

    10 Dec 09 at 11:11 am

  2. Hej Rado, m í aj —Áal íie meno. A asi aj zn ímej íie – Fermatov bod. Nekonfrontoval som to predt m s Encyklop řdiou stredov trojuholn §ka (ETC). Pozn ím to z probl řmu Steinerovho stromu.

    Tu p § íu, e Steinerovych bodov je viac druhov :)

Leave a Reply