Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Zločin proti akreditácii

without comments

Momentálne našou fakultou zmieta akreditácia všetkých odborov. Keď sme v utorok pred jeden a pol týždňom kráčali na seminár, tak nám kolega povedal, že ísť na seminár v čase, keď všetci akreditujú (rozumej pripravujú akreditačný spis), by sa malo považovať za zločin.

Written by Pavel Chalmovianský

March 8th, 2008 at 7:12 am

Posted in Školstvo

Leave a Reply