Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Nový človek

with 2 comments

Môjmu dlhoročnému priateľovi a členovi Hydraklubu sa za výdatnej pomoci jeho manželky narodil syn. Touto cestou im všetkým trom a aj širšiemu okruhu želám veľa príjemných vzájomných chvíľ vo výchove a dúfam, že po vzore svojich predkov z neho raz bude matfyzák, nech nám to naše remeslo nevymrie.

Neviem, či je medzi sudičkami nejaká inklinujúca k matematike, ale keby som bol sudič(ka), tak by som nádejným matematikom dával do vienka vždy nenulového menovateľa, geometrické konštrukcie, ktoré sa zmestia na papier a ľahko dosiahnuteľné ĽS=PS.

Tak hor sa do života!

Written by Pavel Chalmovianský

April 27th, 2008 at 5:57 pm

Posted in Matematika,Osobné

2 Responses to 'Nový človek'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Nový človek'.

  1. A to uz kerej? Nenajedenej Hydre nebodaj? :-)

    Ruziklan

    27 Apr 08 at 8:36 pm

  2. 0ples

    Pavel Chalmoviansk

    27 Apr 08 at 9:04 pm

Leave a Reply